workshop-lwaardegerichte-zorgr

Workshop ‘Waardegerichte zorg’

Geplaatst door CEANconsulting op 12 Nov, 2013 in nieuws

‘De snelle stijging van de zorgkosten in Nederland wordt mede veroorzaakt door verouderde en inefficiënte ziekenhuisgebouwen.’ Dit stelde Colette Niemeijer bij de verdediging van haar proefschrift. Hierin onderzocht ze de relatie tussen het architectonisch ontwerpen, bedrijfsconcepten en de organisatie van zorg. Resultaat van dit onderzoek is een waardemodel waarbij vragen rondom deze onderwerpen systematisch vanaf het strategisch idee kunnen worden omgezet naar bedrijfsconcepten en een architectonisch ontwerp. CEAN organiseert samen met Phaos inspiratieworkshops waarin deelnemers leren hoe te komen tot een effectieve aanpak voor hun ‘huisvesting van de toekomst’.

Het ziekenhuis staat midden in grote veranderingen. Bedden worden zo min mogelijk gebruikt en verplaatst, patiënten gaan het liefst dezelfde dag naar huis, zonder een ziekenhuisbed te hebben gezien. Ook in de ouderenzorg en de GGZ worden cliënten zo veel mogelijk thuis geholpen. De zorgverleners hebben steeds vaker een tablet waardoor zij maar zeer beperkt een vaste werkplek nodig hebben. De vraag voor zorgorganisaties wordt steeds dringender ‘welke zorg behoort tot de kernprocessen en wat gaat naar de wijk?’. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het zorgconcept en de huisvesting van de daarbij passende cliënten en zorgorganisatie?

Graag organiseren we een inspiratieworkshop bij u in huis over hoe uw organisatie bovengenoemde vraagstukken effectief kan oppakken en tot haalbare projecten om kan zetten. Vragen die aan de orde kunnen komen:

 • Hoe komen we tot een programma van eisen voor een verbouwing en nieuwbouw, zodanig dat bij de opening er sprake is van een actueel en passend gebouw?
 • Hoe kunnen we onze locaties effectiever inrichten? Hoe zorgen we ervoor dat dergelijke vragen op de juiste plek in de organisatie zijn belegd en tot resultaat komen?
 • Wat is een verantwoord investeringsniveau, dat met grote mate van zekerheid kan worden terugverdiend en de continuïteit van de bedrijfsvoering niet in gevaar brengt?
 • Hoe komen we tot papierloos werken en multifunctioneel ruimtegebruik?
 • Hoe kunnen we de kwaliteit van zorg verbeteren door de inzet van efficiënte processen en ICT? 

Voor wie?

 • Bestuurders en medisch staf
 • Managers op het gebied van zorg, vastgoed, facility, P&O en ICT
 • Medewerkers poliklinieken, verblijf, behandeling en medische ondersteuning

U maakt onder meer kennis met het concretiseren van de complexe vraagstelling en dit omzetten in een realistisch plan, het opzetten van de programma-organisatie en het identificeren van kritische succesfactoren en afhankelijkheden
Tijd en kosten:

 • Een workshop van een dagdeel (4 uur) op maat, gericht op een concrete probleemstelling in uw organisatie kost € 1.800. Dit is inclusief voorbereiding en vrijblijvend kennismakingsgesprek.
 • Vrijblijvend voor een 2 uur durende kennismakingsworkshop met het waardemodel.

Waar: Bij u op locatie

Download hier de samenvatting van het proefschrift.

Door wie: Colette Niemeijer van CEANconsulting en Marlet Hesselink van Phaos

 • Colette Niemeijer is mede oprichter en Partner van CEANconsulting. CEANconsulting is een strategisch adviesbureau dat, op basis van kennis en ervaring in vele marktsegmenten, samen met opdrachtgevers compacte en haalbare plannen maakt om complexe bedrijfsvraagstukken op een duurzame wijze aan te pakken. CEANconsulting ontleent haar bestaansrecht aan de integrale benadering van bouwprocessen, bedrijfsvoering, strategisch vastgoed, business cases en verandermanagement.
 • Marlet Hesselink is adviseur bij Phaos en heeft jarenlange ervaring in het leiden en begeleiden van projecten en programma's in allerlei organisaties. Phaos is een ontwikkelings- en trainingsbureau. Phaos helpt organisaties en mensen met de essentie van verbinden. Phaos is bekend vanwege Projectmatig Creëren. Deze PMC methode is toonaangevend op het gebied van programma- en projectmanagement in Nederland. Zie ook: www.phaos.nl 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith Ophoff van CEANconsulting:
T: +31(0)353030360
E: info@ceanconsulting.com